Artykuły - gry biznesowe

Gorąco prosimy słuchaczy realizowanych u nas treningów i symulacji menedżerskich w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie poniższych źródeł na szkolenie Korporacyjne Gry Biznesowe W Przemyśle.
Nadmieniamy w tym miejscu, iż niniejsza lista zawiera lektury wykraczające poza podstawową wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii scenariusza opracowaywanych przez Naszych Słuchaczy gier.
 • Kształcenie Kompetencji Biznesowych w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Jan Murań
 • Szkolenia Zawodowe, Alicja Elwik
 • Uzwojenia maszyn elektrycznych
 • Przewodnik inżyniera technika
 • Zarys matematyki wyższej cz2
 • Symulacje logistyczne – podstawy praktyczne
 • Automatyka przemysłowa
 • Maszyny przepływowe cz I
 • Drgania elementów turbin cieplnych
 • Pierwsza Pomoc
 • Przetwarzanie zbiorów danych
 • Metaloznawstwo i obróbka cieplna
 • Projektowanie elektrycznych urządzeń sterowania blokady i sygnaliz.
 • Metoda badania wypadków
 • Geografia przemysłu Polski
 • Zapobieganie porażeniom elektrycznym w przemyśle
 • Układy scalone TTL w systemach cyfrowychwyd 3 zm. /prot.nr 10- zamiany/ 764s 23cm
 • Automatyka zabezpieczeniowa w elektroenergetyce.
 • Problemy teleinformatyki
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne./Prot.nr 105-zamiany/ 459s 24cm
 • Twój magnetofon
 • Encyklopedia obywatela
 • Mikrokomputery.Turbo Pascal wersja 3,0
 • Kuchnia pod chmurką
 • Ultradzwięki
 • Fundamentowanie Projektowanie i wykonawstwo t.2 Posadowienie budowli 382s 23cm
 • Układy scalone serii UCA64/UCY74
 • EUREKA
 • Kodeks postępowania administracyjnego - komentarz
 • Kwarki gulony i sieci
 • Przewodnik majstra budowlanego
 • Excel for Windows.Krótki przewodnik. 122str.,20cm.
 • Sztuka zarządzania finansami. 179str.,24cm
 • Technologia budowy maszyn Techniki wytwarzania 327 str.,24 cm
 • Metody numeryczne Podręczniki akademickie EIT 383s,24cm
 • Wideo-technika audiowizja komputerowa 119 str., 24 cm
 • Testowanie i diagnostyka systemów mikrokomputerowych 194 str., 24 cm
 • Zadania z fizyki z całego świata z rozwiązaniami-20 lat Międzynarodowych Olimpiad Fizycznych 292 str., 24 cm
 • Urządzenia radiowe Wyd.I Podręcznik dla ZSZ 332 str., 24 cm
 • Symulacje lean manufacturing – fundamenty teoretyczne
 • Mechanika wyd 3 Biblioteka Naukowa Inż. 470s 20cm
 • Encyklopedyczny Słownik Komputerowy Angielsko-Polski 345s 22cm
 • Zbiór zadań z analizy matematycznej Wyd.II 443 str., 24 cm
 • Drzewa i krzewy liściaste T.II 318 + dod.,24 cm
 • Works 3 PL dla Windows 300 str., 24 cm
 • Kierowanie Wyd. II 535 str., 26 cm
 • Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach Wyd.VI 274 str,20 cm
 • Windows 95 krok po kroku w.polska + dyskietka 291 str,24 cm
 • Góry Polskie 160 str, 30 cm
 • Testy z matematyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 251 str, 20 cm
 • Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 608 str, 20 cm
 • Instalacje elektryczne 366 str, 24 cm
 • Zarządzanie przez jakość 236 str, 21 cm
 • Handel zagraniczny Organizacja i technika
 • Prawo międzynarodowe publiczne - wybór dokumentów 447 str, 21 cm
 • Banki - rynek, operacje, polityka 345 str, 24 cm
 • Rachunkowość od podstaw - zbiór zadań 147 str, 20 cm
 • Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach 397 str, 24 cm
 • ABC komputera 2000 Ćwiczenia 180s 24cm
 • Matematyka - egzamin wstępny na wyższe uczelnie - zbiór zadań 351 str, 20 cm
 • Makroekonomia 508 str, 24 cm
 • Zbiór zadań z części maszyn 400 str, 20 cm
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 413 str, 24 cm
 • Jubileuszy 11 zjazd ogrzewników polskich

  19.04.2016. 00:05