Artykuły - symulacyjne ćwiczenia szkoleniowe

Gry biznesowe w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą opierały się na następującym materiale uzupełniającym.
Bardzo prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację zajęć i symulacji szkoleniowych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie wymienionych poniżej źródeł w ramach warsztatu Nowe Symulacje Menedżerskie.
Zwracamy uwagę przy tym, że następujaca baza zawiera opracowania wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w kwestii fabuły opracowaywanych przez Państwa gier.
 • Budowanie Umiejętności Proaktywnych w Dynamicznej Instytucji, Jan Stefanowicz
 • Szkolenia Zawodowe, Alicja Cernowska
 • Ocena niezawodności urządzeń. Tablice. Tł.z j.ros.
 • Kodeks Karny Przepisy wprowadzające
 • Uwaga Prąd elektryczny
 • Gry motywacyjne – podstawy praktyczne
 • Przetworniki elektryczne wybranych wielkosci fizycznych
 • Gospodarka Elektroenergetyczna w Przemyśle
 • Nagrzewanie indukcyjne i pojemnościowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
 • Eksploatacja handlowa kolei czII
 • Kotły parowe w energetyce przemysłowej
 • Rozój społeczno gospodarczy Polski w latach 70-tych
 • Nowoczesne metody obliczeń sieci rozdzielczej
 • Maszynoznawstwo dla liceów zawodowych mechaników
 • Elektrotechnika teoretyczna t.II.Teoria pola elektromagnetycznego.
 • Maszynoznawstwo
 • Mały leksykon wielkiej reformy
 • Nowoczesne technologie spajania metali
 • Stany nieustalone maszyn elektrycznych prądu przemiennego
 • Makrama.
 • Praktyka sterowania.Podręcznik programowany
 • Podręczny słownik polsko - francuski z suplementem
 • Zioła w apteczce domowej.
 • Silniki samochodowe
 • Bezpieczeństwo pracy Prawne formy zapobieganie zagrożenia
 • Matematyka dla wyższych szkół technicznych t.I
 • Podręczny słownik angielsko-polski
 • Visual, Basic do windows
 • Wspomagane komputerowo sieci wodociągowych
 • Arkusz kalkulacyjny Quattro PRO Pierwsze kroki
 • Rezonatory dielektryczne i ich zastosowanie.Wyd.I. 226str.,20cm.
 • Badanie maszyn elektrycznych w przemyśleWyd.III. 514str.,24cm.
 • Logika i filozofia Wybór pism 519 str., 20 cm
 • Słownik esperancko-polski 544 str., 21 cm
 • Nowe znaki i sygnały drogowe Przepisy wzory komentarz 279 str., 20 cm
 • Vademecum Maturzysty – Chemia
 • Przemysłowa enrgia odpadowa Zasady wykorzystania Urządzenia 522 str., 24 cm
 • Układy elektroniczne analogowe i cyfroweWyd.III 720 str., 23 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Encyklopedja powszechna t 10 320s 24cm
 • Demokracje europejskie
 • Wielki słownik słownik polsko-angielski A-Ó 780 str., 24 cm
 • Ocena i badanie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa 97 str., 24 cm
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN t.2 D-H Wyd 1
 • Obróbka metali z materiałoznawstwem Podręcznik dka ZSZ i Liceum Zaw. Wyd.X 381 str,20 cm
 • Regulacja adaptacyjna 316 str.24 cm
 • Umowa sprzedaży w obrocie gospodarczym 354 str,21 cm
 • Zbiór zadań z fizyki- mechanika, elektryczność, magnetyzm Wyd.II 505 str, 20 cm
 • Kierowanie 535 str, 30 cm
 • Reengineering w przedsiębiorstwie
 • Auto Cad Biblioteka symboli architektonicznych + dyskietka 155 str. 24 cm
 • Praktyka pola elektro-energetycznego
 • Kodeks pracy - komentarz
 • Nowoczesne materiały narzędziowe
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.II 491 str, 24 cm
 • Geografia gospodarcza - repetytorium 322 str, 24 cm
 • Prawo integracji europejskiej cz.1 260 str, 24 cm
 • Analiza i projektowanie obiektowe 266 str, 24 cm
 • Wielka historia Polski t.3 1506-1586 287s 23cm
 • Visual Basic6.Ćwiczenia praktyczne D-101 149s 23cm
 • Fizykochemia powierzchni.Wykłady z chemii fizycznej 245s 20cm
 • Dobro,zło i medycyna- filozoficzne Pzegląd bioetyki kulturowej 358 str, 24 cm
 • Nowoczesne strategie marketingowe 300 str, 24 cm

  24.03.2016. 00:10