Baza wiedzy - gry biznesowe

Serdecznie prosimy abiturientów realizowanych u nas treningów i gier decyzyjnych dla kierowników produkcji o przeczytanie wymienionych poniżej lektur na szkolenie Gry Szkoleniowe.
Zwracamy uwagę w tym miejscu, że niniejsza baza zawiera materiały wykraczające poza podstawową wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły opracowaywanych przez Naszych Słuchaczy gier.
 • Rozwój Zachowań Biznesowych w Nowoczesnej Firmie, Tymon Turzeja
 • Szkolenia Techniczne, Teresa Cernowska
 • Palacz kotłowy
 • Elementarz chemii organicznej
 • Układy zasilania
 • Symulacje na szkoleniach – fundamenty teoretyczne
 • Nie muszą być przestępcami.
 • Labolatorium materiałoznawstwa cz III
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Zwalczanie hałasu w przemyśle zagadnienia wybrane
 • Transport wewnętrzny
 • Układy scalone TTL
 • Wybrane zagadnienia z teorii organizacji i zarządzenia
 • Metoda badania wypadków
 • Automatyka w pytaniach i odpowiedziach
 • Szumy elementów i układów elektronicznych.
 • Przewodnik dla mechaników
 • Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz.Układy
 • Słownik roślin użytkowych polski,łaciński,angielski,francuski,niemiecki,rosyjski
 • Miernictwo elektryczne
 • Praca na wysokości
 • Ślusarstwo w pytaniach i odpowiedziach
 • Co to jest światło ?
 • Samorząd w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Pierwsza pomoc
 • Rocznik statystyczny. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki za 1987 r.
 • Układy scalone serii UCA 64/UCA 74
 • Elektrownie.
 • XENIX - mirka wyd.3
 • Zbiór zadań z fizyki tom 2
 • Negocjacje w biznesie
 • Teoria pola elektroenergetycznego.Wyd.2 198str.,23cm.
 • TIFF PCX PIC. Formaty plików graficznych 62 str. 20 cm
 • Księga sprawiedliwych 768 str., 24 cm
 • Epiprojekcja doświadczeń chemicznych 347 str., 24 cm
 • Etyka Podręcznik dla szkół średnich Świat wartości moralnych 311 str., 24 cm
 • Technologia - Murarstwo i tynkarstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.XII 543 str., 20 cm
 • Kodeks cywilny Wyd.II St.pr.1.04.94 402 str., 18 cm
 • Metrologia wielkości geometrycznych Wyd.I 428 str., 24 cm
 • Gry strategiczne – fundamenty praktyczne
 • Fundamenty biochemii Wyd.IX 353 str., 24 cm
 • Norton Commander wiecznie młody 4.0 Wyd II 148s 23cm
 • Wielki słownik słownik polsko-angielski P-Z 871 str., 24 cm
 • Finanse przedsiębiorstwa 165s 20cm
 • Excel 5 następne kroki w.polska 248 str.,24 cm
 • Historia Polski 1914-1994 Wyd IV 464 str,24 cm
 • Fizyka 64str,31cm
 • Fizyka dla politechnik T.III Fale 379 str,24 cm
 • Kinematyka -Przewodnik mechaniki technicz nej cz.3 168 str, 20 cm
 • Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki Wyd.VI 358 str, 24 cm
 • Kodeks cywilny - komentarz t.2 1058 str,. 20 cm
 • Socjologia 240 str, 18 cm
 • Zarządzanie personelem - proces kadrowy i jego prawne aspekty 178 str, 21 cm
 • ABC internetu 187 str, 24 cm
 • Strategie - telefonia komputerowa 408 str, 24 cm
 • Finanse przedsiębiorstw 787 str, 30 cm
 • Zwięzła chemia nieorganiczna 497 str, 24 cm
 • Chemia jądrowa Wyd.II Zarys problematyki przemian jądrowych 359 str, 24 cm
 • Rozbudowa i naprawa komputerów PC T.1 751 str, 24 cm
 • Altany, pergole, pawilony ogrodowe 78 str, 30 cm
 • Kodeks spółek handlowych oraz prawo działalności gospodarczej. 573s,24cm
 • Windows ABC - ćwiczenia praktyczne 160 str, 24 cm
 • Geografia regionalna Polski
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510s 24cm

  28.08.2015. 00:10