Baza wiedzy - gry szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą opierały się na przedstawionym tutaj materiale wiedzowym.
Bardzo prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację treningów i symulacji strategicznych dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu źródeł w ramach warsztatu Naukowe Gry Strategiczne.
Pragniemy dodać w tym miejscu, iż opublikowana lista zawiera lektury wychodzące poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły pisanych przez Państwa symulacji.
 • Budowanie Cech Zespołowych w Nowoczesnej Organizacji, Norbert Stefanowicz
 • Szkolenia Zawodowe, Karina Cernowska
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości
 • Powłoki malarsko-lakiernicze-Poradnik
 • Ewidencja środków trwałych i amortyzacji
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Pomiary temperatury
 • Automatyka obrabiarek
 • Linearyzacja modelu optymalnego rozdziału obciążenia
 • Rocznik statystyczny 1976
 • Nowe metody wytwarzania energii elektrycznej
 • Rysunek techniczny
 • Projektowanie elektrycznych urządzeń sterowania blokady i sygnaliz.
 • Sygnały i systemy liniowe
 • Wielki słownik angielsko-polski z suplementem A-N I
 • Metody ergonomiczne
 • Uzwojenie transformatorów energetycznych. Budowa i obliczanie.
 • Remontuję naprawiam i przebudowuję mieszkanie
 • Elementy kompozycji urbanistycznej
 • Systemy operacyjne
 • Szlifowanie
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.III
 • Mistrz,przełożony i wychowawca
 • Kuchnia białoruska
 • Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska
 • Język C w systemie CP/M Elworo 800J.
 • Mini rozmówki niemieckie
 • Poznajmy samochody osobowe świata.Pojazdy włoskie.
 • Kodeks postępowania administracyjnego - komentarz
 • Angielsko-polski. Leksykon RACHUNKOWOŚCI
 • Użytkowa grafika komputerowa.Wyd.I
 • Przemiany energii elektrycznej.Zagadnieni wybrane. Wyd.II. 386str.,23cm.
 • Historia filozofii, tom II. Filozofia nowożytna do roku 1830.Wyd.13
 • Energetyka jądrowa a społeczeństwo 271 str., 20 cm
 • Matematyczna Praktyka optyki 401 str., 24 cm
 • Przewodnik-studiowania-ćwiczenia Ekonomia
 • Porażenie i oparzenia prądem i łukiem elektrycznym Etiologia i pomoc przedlekarska 155 str.20 cm
 • Technologia tworzyw drzewnych cz.I Podręcznik dla technikum Wyd.IV 532 str., 21 cm
 • Słownik pierwiastków chemicznych 238 str., 21 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Zwięzła chemia nieorganiczna Wyd.III 497 str., 24 cm
 • Systemy mikroprocesorowe w automatyce napędu elektrycznego Wyd II 183s 20cm
 • Zbiór zadań z analizy matematycznej Wyd.II 443 str., 24 cm
 • Zbiór zadań z fizyki dla maturzystów i kandydatów na studia 230 str., 24 cm
 • MS Windows v.3.x w sieci Novell 2.x/3.x /dyskietka/ 204 str, 21 cm
 • Prawo handlowe Zarys wykładu Wyd 2 zm.
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.I.B
 • Word 6 dla Windows krok po kroku w.polska + dyskietka 286 str,24 cm
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wyd.II 370 str, 24 cm
 • System operacyjny MS-DOS 6/6.2 dla początkujących i zaawansowanych
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstwa 20 cm
 • Antystres - od dziś żyję inaczej 159 str, 20 cm
 • Elementy toksykologii środowiska
 • Zarządzanie finansowe Praktyka i praktyka t2
 • Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach 274 str, 20 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510 str, 24 cm
 • Kronika ludzkości 1222 str, 32 cm
 • Słownik telekomunikacji i sieci komputerowych 541 str, 24 cm
 • Windows NT 4 PL w.polska 140 str, 24 cm
 • Statystyka - Praktyka i zastosowanie 315 str, 24 cm
 • Słownik ukraińsko-polski, polsko-ukraiński z rozmówkami 512 str, 14 cm
 • Networking Essentials 381 str, 24 cm
 • Badania operacyjne. wyd 3 zm. 276s 24cm
 • Falki i aproksymacje Wyd.2 253 str, 24 cm

  15.09.2016. 01:09