Biblioteczka - gry strategiczne

Gorąco prosimy uczestników naszych warsztatów i symulacji szkoleniowych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie przedstawionych tu lektur po kursie Autorskie Symulacje Szkoleniowe.
Nadmieniamy jednocześnie, że dobrana przez naszych trenerów lista zawiera książki wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w zakresie fabuły pisanych przez Kursantów symulacji.
 • Wzmacnianie Postaw Przywódczych w Rosnącej Instytucji, Norbert Turzeja
 • Szkolenia Projektowe, Łucja Dudeń
 • Obciążenia cieplne silników tłokowych
 • Uchwyty obróbkowe Poradnik konstruktora
 • Zasady międzynarodowe układy jednostki miar
 • Gry menedżerskie – podstawy teoretyczne
 • Sygnały pneumatyczne w automatyce
 • Budownictwo wodne czI
 • Ogniwa paliwowe
 • Teoria elementów stosowanych w technice strumieniowej
 • Statystyka opisowa
 • Przewodnik techniczny kierownika budowy
 • Technologia dla mechanika obróbki skrawaniem czI
 • Analiza i synteza sieci łączności dla sys.teleinform.
 • Elementy ochrony przeciwpożarowej w przemyśle
 • Pomiary energoelektryczne w zakładach przemysłowych w pytaniach i odpowiedziach
 • Przewodnik inżyniera -spawalnictwo t. 2
 • Podstawy zasilania paliwem i smarowanie samochodów
 • Say it with us Kurs języka angielskiego dla zaawansowanych
 • Słabe miejsca w budynkach t.IV Ściany wewnetrzne,stropy,podłogi
 • Fundamenty chemii ogólnej i nieorganicznej
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Technologia. Murarstwo i tynkarstwo
 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa t.3
 • Metodyka konstruowania sprzętu elektronicznego
 • Handel Zagraniczny. Eksport Podmioty gospodarcze przepisy komentarze
 • Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego
 • Dzieje kultury polskiej t4.Dzieje Polski rozbiorowej
 • Technologia i organizacja budowy
 • Diagnostyka techniczna wytwórczych urządzeń energetycznych w elektrowniach
 • Arkusz kalkulacyjny Quattro PRO Pierwsze kroki
 • Podstawowe kroje pism. CorelDRAW & Windows.
 • Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania.Wyd.II rozszerzone. 287str.20cm.
 • Fizyka-krótki kurs Wyd.III 666str.24cm
 • Chemia Encyklopedia techniki Wyd IV 903s,24cm
 • Komputerowe wspomaganie w projektowaniu układów regulacji WydI 180s,24cm
 • Microsoft Excel 4.0 ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 24 cm
 • Mikrosoft Projekt krok po kroku dla Windows + dyskietka 262 str., 24 cm
 • Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie Algebra i analiza matematyczna 376 str., 24 cm
 • Symulacje lean manufacturing – podstawy praktyczne
 • Historia Polski do roku 1795 Wyd 5 poprawione 313s 24cm
 • Filtry adaptacyjne i adaptacyjne przetwarzanie sygnałów USE 234s 24cm
 • S.O.S. DOS 249 str., 24 cm
 • Vademecum bankowca Ustawodawstwo dewizowe 184s 24cm
 • Elementy modelowania i sterowanie rozmytego 386 str.,24 cm
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych Poradnik kierowcy Wyd.5 484 str,20 cm
 • Siła pieniędzy - bezsilność prawa 172 str,20 cm
 • Windows 95 w.polska Biblia + CD 785 str,24 cm
 • Zarys zarządzania małą firmą wyd 3
 • Microsoft Word 97 krok po kroku w.polska+ D-28 282 str, 24 cm
 • Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie 166 str, 20 cm
 • Historia gospodarcza świata Od paeolitu do czasów najnowszych Wyd.II 488 str, 24 cm
 • Komputer i konto + dyskietka 210 str, 24 cm
 • Word 97 w.polska krok po kroku dyskietka 282 str 24 cm
 • Kodeks karny część szczególna T.2 komentarz 1120 str, 24 cm
 • Komentarz do kodeksu cywilnego Księga trzecia Zobowiązania t.1 579s 24cm
 • Elementy, urządzenia i układy automatyki 387 str, 24 cm
 • Auto CAD 2000 PL/2000 + CD 345 str, 24 cm
 • Zaawansowane metody oczyszczania ściekówwyd 1 440s 20cm
 • Mikroekonomia 570 str, 24 cm
 • Strefa zysku 410s 20cm
 • Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska. 461s 24cm
 • Polityka pieniężna - cele i warunki skuteczności 303 str,20 cm
 • Produkt placement, Niekonwencjonalny sposób promocji 191 str, 20 cm

  18.09.2015. 00:14