Lista dofinansowań na kursy menedżerskie

Klienci z niektórych firm przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i wspólnie z naszymi trenerami przekazali wymagane dokumenty do instytucji finansujących. Zawiadamiamy że w ramach pogramu unijnego „Pomorski Program Infrastrukturalny” na Szkolenia Z Kreatywności pomoc dostały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Projekt Szkolenia Technologów w spółce Starachowickie Zakłady Spożywcze
 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • Katalizator innowacji - usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego
 • "Peptaderm" - opracowanie nowego leku na bazie skróconego analogu cyklolinopeptydu A (cykliczny tetrapeptyd).
 • zaawansowana procedura wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków
 • sporządzenie modernizacyjnego programu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP
 • sporządzenie procedury otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu
 • sporządzenie i wdrożenie procedury do półsystemowej syntezy mowy IVONA Poliglota
 • sporządzenie i implementacja nowej linii wzorniczej na europejski rynek okien
 • sporządzenie i implementacja produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów
 • sporządzenie nowych systemowych metodyki kucia materiałów wysokotopliwych
 • sporządzenie pierwszej polskiej konstrukcji i procedury produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • koncepcja e-usługowa automatyzująca i wspierająca procesy marketingowe i handlowe pomiędzy producentami, hurtownikami i detalistami
 • przygotowanie Rinf Sp. z o.o. do pozyskania inwestorów zewnętrznych poprzez profesjonalne doradztwo.
 • reorganizacja laboratorium B+R w AFLOFARM w oparciu o nowoczesne urządzenia i oprojektowanie
 • rozszczerzenie działalności Przemysław Polański Hadros na rynki zagraniczne.
 • proces wspomagania nauki czytania i pisania pismem Brailla firmy Harpo
 • opracowanie nowoczesnego Centrum Usług Wspólnych dla podmiotów sektora farmaceutycznego
 • wdrożenie modernizacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w spółce Kamsoft.
 • wdrożenie nowoczesnych systemów paneli ściennych do konstrukcji elementów nośnych
 • uruchomienie systemu Incadea wspierającego prowadzenie biznesu B2B w formie elektronicznej między WW Wanicki sp. z o.o. a firmami partnerskimi
 • wdrożenie modelowego procesu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego integrację z procesami IT partnerów.
 • wypracowanie inteligentnego rozwiązania do szczegółowej wielowymiarowej analizy wszystkich parametrów ofert operatorów GSM.
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości oraz kalkulatora kredytowego i inwestora.
 • wypracowanie cyfrowego serwisu branżowo-społecznosciowego dotyczącego podłogi z funkcjonalnością transparentyzacji rynku.
 • stworzenie elektronicznego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  03.11.2016. 00:01