Materiały - gry menedżerskie

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla inżynierów będą wypracowane na poniższym materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy absolwentów naszych treningów i symulacji biznesowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie źródeł na szkolenie Gry Symulacyjne.
Przypominamy w tym miejscu, iż następujaca lista zawiera materiały wykraczające poza podstawową wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły tworzonych przez Naszych Słuchaczy gier.
 • Budowanie Cech Menedżerskich w Nowoczesnej Instytucji, Dawid Stefanowicz
 • Szkolenia Techniczne, Anna Balzak
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości
 • Elementy informatyczne w transporcie
 • Mierniki działalności gospodarczej kolei
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Wielowymiarowe układy regulacji
 • Pracownia fotoamatora
 • Termodynamika
 • Laboratorium maszyn elektrycznych cz.I /prot.nr 54/zamiany/
 • Transport wewnętrzny
 • Zbiór zadań z dźwignic i urządzeń transportowych
 • Fundamenty konstrukcji maszyn
 • Kształcenie i zatrudnianie młodych pracowników przemysłu
 • System technicznego przygotowania produkcji
 • Chemia fizyczna
 • Powietrze człowiek,środowisko
 • Nasz dom
 • Mikroprocesory.
 • Przemiany energii elektrycznej
 • Prawo lokalowe na codzień
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.II
 • Poradnik dzwignicowego
 • Urządzenia do uzdatniania wody.Zasady projektowania i przykłady obliczeń
 • Normowanie pracy
 • Prawo wynalazcze
 • Układy scalone serii UCA64/UCY74
 • Układy i systemy mikroprocesowe cz.I
 • Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.
 • Quick BASIC
 • Słownik języka polskiego. Tom II,L-P Wydanie VII zmienione i poprawione
 • ChiWriter 4.0 177str.,23cm.
 • Koprocesor artmetyczny 8087.Podręczny katalog elektronika. 101str.,20cm.
 • Problemy optymalnego sterowania systemami o rozłożonych parametrach 244 str 20 cm
 • Analiza cz.I Elementy Wyd.V 368 str., 24 cm
 • Roboty przemysłowe Projektowanie układówmechanicznych. 292s 24cm
 • Elektrotechnika w zarysie Podręcznik dla ZSZ Wyd.I 172 str., 23 cm
 • Przewodnik po IBM PC czyli od DOSa przezWindows do aplikacji 164 str., 20 cm
 • Ekonomia t 2 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 479s 23cm
 • Gry dla dorosłych – fundamenty praktyczne
 • Mechanika wyd 3 Biblioteka Naukowa Inż. 470s 20cm
 • Elementy prawa Wyd.I 219 str., 20 cm
 • Słownik frazeologiczny języka polskiego A/P Wyd 7 788s 24cm
 • Techniki organizatorskie w rozwiązywaniuproblemów zarządzania 325s 24cm
 • Silniki indukcyjne liniowe 271s 20cm
 • Sprawozdawczość finansowa firm 218 str,20 cm
 • Kodeks postępowania administracyjnego - komentarz Wyd.III 783 str., 24 cm
 • Windows 95 dla opornych w.polska 359 str,24 cm
 • Ocena przedsiębiorstwa według standardówświatowych Wyd.II 275 str, 24 cm
 • Po prostu Windows 95 W.polska 164 str, 24 cm
 • Mikroekonomia 340 str, 24 cm
 • Oczyszczanie ścieków - Nowe trendy, modernizacja istniejących oczyszczalni i gospodarka osadowa 448 str, 24 cm
 • Praktyczny słownik ortograficzny współczesnego języka polskiego
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych Leksykon
 • Matematyka konkretna Wyd.II 718 str, 24 cm
 • Pracownia elektryczna wyd 7 228s 24cm
 • Chemia organiczna 1 966 str, 24 cm
 • Podręczny słownik angielsko-polski 921 str, 21 cm
 • GIS czyli mapa w komputerze 103 str, 24 cm
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2000 636s 20cm
 • Rachunkowość budżetowa 182 str, 24 cm
 • Elektrotechnika z automatyką
 • Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich 292 str, 24 cm
 • Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych 160 str, 24 cm

  17.05.2015. 00:05