Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr WAIJ/52 4 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Trustu Spójności
Agenda debata w czasie warsztatu przewiduje poniższe zespoły robocze:
 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Wyjazdy Integracyjne
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • "
  Program będzie omówiony pod kątem wpływu w następujących dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów tartacznych
 • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: świebodziński oraz pułtuski
  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Ronggang Perfect Hardware Plastics Co. Ltd., Odra-Tourist S.A., Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne "Bochnia" Sp. z o.o., ASTER Zielona Góra Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa STAWKI , "BOSS BROWAR WITNICA" S.A., Altkom Akademia , DOMGERARD , Infoinwestor Sp z o.o., Krakpol Aleksander Dembowski, RENEX Predrag Topić, Vitrosilicon , Cafardini sp.z.o.o., Wagi i Systemy Ważące GAWAG Gac Spółka Jawna, "Przedsiębiorstwo Wodociągów
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

  14.06.2015. 00:02