Ogłoszenie – zaliczenie – Szkolenie Dla Trenerów

W tym miejscu publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Wykładowców Sprzedaży:
Rolą trenera w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj tematów.
SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:
 • efektywne zagospodarowanie środków finansowych
 • Sztuka zarządzania emocjami
 • Sztuka prowadzenia spójnych prezentacji
 • Kluczowe prezentacje z programu „kursy z mentoringu ” wg. certyfikacji STW
 • Feedback - udzielanie informacji zwrotnej
  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:
 • "FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM"
 • POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ZARZĄD ODDZIAŁU W MIŃSKU MAZOWIECKIM
 • FUNDACJA IM.JANUSZA KORCZAKA
 • INTERWENCYJNY ZESPÓŁ POMOCY MIĘDZYLUDZKIEJ
 • KLUB SPORTOWY "KONFEKS" LEGNICA
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRZYŻANOWICACH
 • STOWARZYSZENIE KULTURALNE "TOWARZYSTWO ŚPIEWU W RASZKOWIE"
 • FUNDACJA NA RZECZ BADAŃ NAD MUZYKĄ LUDOWĄ I SAKRALNĄ KRESÓW "MUZYKA KRESÓW"
 • FUNDACJA "BORY DOLNOŚLĄSKIE"
 • FUNDACJA "WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK"
 • EMMAUS
 • FUNDACJA O UŚMIECH DZIECKA
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AB OVO"
 • TRÓJMIEJSKI PATROL OBRONY PRAW ZWIERZĄT
 • STOWARZYSZENIE AKCJA PARK SZCZYTNICKI

  15.05.2015. 00:08