Pomoc pieniężna na szkolenia menedżerskie

Uczestnicy z niektórych firm wnioskowali o subwencje i współpracując z naszymi konsultantami przekazali wymagane dokumenty do instytucji finansujących. Ogłaszamy że w ramach pogramu unijnego „Warmińsko Mazurski Program Pomocowy” na dwudniowe Pracownicze Szkolenia Z asertywności wsparcie uzskały poniższe przedsięwzięcia:
 • Projekt Szkolenia Analityków Finansowych w spółce ARTO
 • Szkolenie kształtowania kultury organizacyjnej impulsem innowacji.
 • "Internet szansą wszechstronnego dynamizacji mieszkańców Gminy Kęsowo"
 • "umożliwienie Internetu szerokopasmowego na obszarach Lubonia i Komornik"
 • nowoczesny proces Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst Uni-MagicScribe
 • opracowanie (zakup usługi) koncepcji rozwoju importu dla firmy MOL Sp. z o.o.
 • sporządzenie metodyki i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o działaniu przeciwzakrzepowym
 • opracowanie i wdrożenie procedury produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.Z
 • opracowanie i uruchomienie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
 • opracowanie i badania symulatora diagnostycznego statku powietrznego w procedury wirtualnej.
 • opracowanie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w innowacyjnych grupach produktowych
 • sporządzenie pierwszej polskiej konstrukcji i technologii produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • opracowanie, implementacja i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP
 • platforma technologiczna - modernizacyjne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów internetowych - Numer PKWiU: 63.12.10.0
 • unowocześnienie i przekształcenie bibliograficznej bazy zasobów AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprojektowania YADDA
 • pogłębienie działalności firmy AIC S.A. o nowe kategorie produktów.
 • model wymiany informacji podczas realizacji usług transportowych
 • stworzenie portalu udostępniającego cyberprzestrzenne areny rozgrywek dla graczy gier komputerowych.
 • wdrożenie nowoczesnego modelu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w firmie Masterprint XL Sp. z o.o.
 • uruchomienie innowacyjnych e-usług poprzez wypracowanie platformy mobilnej informującej o promocyjnych ofertach.
 • implementacja koncepcji ekspansji importu w przedsiębiorstwie PPH POLNET Sp. z o.o.
 • uruchomienie zintegrowanego systemu Informatycznego - rozwiązania do bezobsługowej wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami branży medycznej.
 • wdrożenie nowoczesnej metodyki celem wprowadzenia zasadniczo zmienionych produktów przez BIOFARM.
 • zbudowanie internetowego procesu monitorowania ruchu drogowego
 • wypracowanie elektronicznego serwisu narzędziowego przekazywania wiadomości dźwiękowych grupom odbiorców.
 • wypracowanie mobilnego serwisu poświęconego cross compliance

  07.09.2016. 00:04