Teksty źródłowe - symulacje szkoleniowe

Gry strategiczne w naszym projekcie dla inżynierów będą bazowały na przedstawionym tutaj materiale uzupełniającym.
Gorąco prosimy abiturientów naszych szkoleń i symulacji menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie poniższych źródeł na szkolenie Symulacje .
Przypominamy jednocześnie, że poniższa lista zawiera książki wychodzące poza wąską wiedzę o grach i służy do inspiracji w zakresie scenariusza wymyślanych przez Państwa gier.
 • Budowanie Kompetencji Zespołowych w Dynamicznej Firmie, Tymon Stanisławski
 • Szkolenia Projektowe, Anna Balzak
 • Przeciwrdzeniowa ochrona malarstwa konstrukcji stal.
 • Obsługa kotłów CO
 • Pasowania i pomiary
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Nie muszą być przestępcami.
 • Uszczelnienia czołowe materiały i konstrukcje
 • Teoria silników cieplnych
 • Konstytucja Produkcyjna
 • Ekonomika transportu
 • Kotły parowe w energetyce przemysłowej
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie
 • Elementy informatyki
 • Z problemów czasu wolnego Wyd. II
 • Rocznik polityczny i gospodarczy 1980
 • Przekładniki w elektroenergetyce.
 • Wielki słownik francusko-polski A-L
 • Układy elektroniczne w zmechanizowanym sprzęcie domowym.
 • Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.Przepisy i objaśnienia
 • Akumulator w moim samochodzie
 • Metody numeryczne
 • Igłą malowane
 • Technika sprzęgania układów w systemach mikroprocesowych
 • Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939
 • Mały Poradnik mechanika t2
 • Wprowadzanie do użytkowania mikrokomputerów
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach.
 • DOS od środka.
 • Fundamenty automatyki w inżynierii sanitarnej
 • Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna tom I
 • Microsoft Access relacyjna baza danych dla Windows
 • System rynkowy. Pzegląd mikro i makroekonamii.Wyd.II zmienione
 • Rynek materiałów 221str,20cm
 • Prawo wekslowe i czekowe z komentarzem oraz wzorami weksli i pism procesowych Stan pr.15.10.92 211 str., 20 cm
 • Rozrusznik w moim samochodzie 124 str., 20 cm
 • Metale śmierci 56 str,20 cm
 • Informatyka - pierwsze kroki Wyd.II + dyskietka 214 str., 23 cm
 • Ekonomia t 2 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 479s 23cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Mały Przewodnik mechanika T.2 Wyd.XVIII 632 str., 20 cm
 • Energo-elektronika Wyd.I 466s 24cm
 • Fizyka t 1 wyd 10 701s 24cm
 • Rachunek kosztów dla inżynierów Wyd I 232s,24cm
 • SQL Język relacyjnych baz danych 199s 23,5cm
 • Woda dla kotłów parowych i obiegów ch lodzących siłowni cieplnych Wyd.2 225 str,20 cm
 • Kodeks postępowania administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny Samorządowe kolegia odwoławcze 248 str.21 cm
 • Równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki Wyd.III 506 str,24 cm
 • Postępowanie cywilne w zarysie Wyd.V 448 str, 24 cm
 • Instrumentalne metody badania wody i ścieków Wyd.II 271 str, 24 cm
 • Finanse publiczne w warunkach demokracji 362 str
 • Historia gospodarcza świata Od paeolitu do czasów najnowszych Wyd.II 488 str, 24 cm
 • Łączność światłowodowa
 • Przepływy gotówkowe - ustalanie, planowanie, analiza, zarządzanie 245 str, 24 cm
 • Pzegląd teorii obwodów T.I Wyd.III 359 str, 24 cm
 • Słownik z rozmówkami francusko-polski polsko-francuski 487s 14cm
 • Archeologia komputerowa rekonstrukcja zaginionej rzeczywistości 294 str, 30 cm
 • Prawo konstytucyjne RP 415 str, 20 cm
 • Net Scape 4 463 str, 24 cm
 • Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych 363 sytr, 24 cm
 • 100 największych postaci w historii świata. 109s 29cm
 • UML przewodnik użytkownika - inżynieria oprogramowania 507 str, 24 cm
 • Dynamika tłokowych urządzeń pneumatycznych 151 str, 24 cm
 • Podstawy badań inżynierskich

  11.01.2016. 14:08